1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Nauja mokesčių už gamtos išteklius tvarka

N

uo 2012 m. sausio 1 d. pasikeitė LR Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymas (Žin. 2011 m. 161-7617) (toliau - Įstatymas), kuriame reglamentuojamas mokestis už valstybinius gamtos išteklius- mokestinis laikotarpis yra kalendorinis ketvirtis.

Pasikeitė ir mokesčio už naudingąsias iškasenas bei vandenį ir statybinį gruntą mokesčio tarifai.

Mokesčio mokėtojai, mokestiniam laikotarpiui pasibaigus, privalo užpildyti mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijas ir jas pateikti tai teritorinei valstybinei mokesčių inspekcijai, kurios veiklos teritorijoje jie yra arba privalo būti įregistruoti mokesčio mokėtojais, ir sumokėti mokestį už valstybinius gamtos išteklius per kalendorinį mėnesį, einantį po mokestinio laikotarpio, kurio mokestis deklaruojamas, pabaigos. Šio Įstatymo 5 straipsnis numato, kad Įstatymas įsigalioja nuo 2012 m. sausio 1 d.

Deklaruojant mokestį už 2011 m. taikomi iki 2011-12-31 galiojusioje LR Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo redakcijoje nustatyti tarifai

Plačiau: http://vrd.am.lt/VI/article.php3?article_id=5243Mūsų darbuotojai profesionalūs ekspertai

ImageĮmonėje dirba kvalifikuoti specialistai, besidomintys savo srities naujovėmis.
Skaityti daugiau...

Mūsų veikla visada orientuota į klientą

Karjerų kasyba ir valdymas.

Skaityti daugiau...

Mūsų partneriai patikimiausi

Kokybiška partnerystė lydi į verslo sekmę.
Skaityti daugiau...

Mūsų naujienos atspindi mūsų veiklą

ImageNauja mokesčių už gamtos išteklius tvarka.
Skaityti daugiau...